Menu

Werkwijze

Schouten Advocaten is als juridisch dienstverlener laagdrempelig voor haar cliënten.

Onze cliënten ervaren dit als zodanig en lopen binnen of bellen voor kort overleg of direct advies. Het secretariaat van Schouten – Advocaten is ervaren en inhoudelijk goed op de hoogte van de lopende zaken.

Besprekingen kunnen op korte termijn worden ingepland.

Kwaliteit in dienstverlening en snelle doorlooptijd van uw dossier heeft prioriteit.

Schouten Advocaten beschikt over een uitgebreide juridische database voor literatuur en jurisprudentie. Onze kennis is daardoor altijd up-to-date.

Schouten Advocaten heeft nauwe samenwerkingsverbanden met deskundige accountants, belastingadviseurs en notarissen die waar nodig worden ingeschakeld.

Schouten Advocaten hanteert het motto:

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.”

Voor maatgesneden oplossingen:

mail uw probleemanalyse of neem direct telefonisch contact op voor een afspraak / overleg: 030 – 69 250 14.