Menu

Personenvennootschappen

Personenvennootschapppen

Personenvennootschappen ontstaan niet door oprichting van een rechtspersoon maar ontstaan door een overeenkomst tussen de oprichters.

In het Nederlandse recht kennen we de volgende personenvennootschappen:

  • De maatschap
  • De VOF (vennootschap onder firma
  • De CV (commanditaire vennootschap).

De regels voor personenvennootschappen zijn minder omvangrijk dan voor de overige vennootschappen. Bovendien mag er op grond van de wet van worden afgeweken in bijv. de maatschapsovereenkomst of het VOF-contract.

De bestuurders van de personenvennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit is tegenstelling tot de bestuurders van een BV of NV, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De personenvennootschappen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Het voordeel van dit soort vennootschappen is dat ze snel kunnen worden opgericht. Het is wel van belang de overeenkomst te laten opstellen of controleren door een jurist of advocaat die kundig is op het gebied van ondernemingsrecht. Voorkomen vooraf is beter dan problemen achteraf.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht