Menu

Handelsnaam

Handelsnaam

Dit is de naam voor het bedrijf die wordt gehanteerd in het economisch verkeer.

Bescherming van de handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Een handelsnaam mag niet gelijk zijn aan die van een ander bedrijf of verwarring wekken bij het publiek. 
Ook mag de handelsnaam geen merk bevatten waar een ander rechthebbende van is.

De handelsnaam of handelsnamen wordt/worden ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht