Menu

Franchiseovereenkomst

Franchising is niet in de wet geregeld. Bij franchising gaan partijen een samenwerking aan waarbij de ene partij, de franchisegever, de andere partij, de franchisenemer, tegen een vergoeding toestemming geeft om gebruik te maken van de franchiseformule onder de voorwaarden die in de franchiseovereenkomst zijn opgenomen. Veelal regelt de franchisegever de reclame en stelt apparaten of andere voorwerpen ter beschikking. 

Het is raadzaam de franchiseovereenkomst op te laten stellen door een jurist of advocaat of deze te laten controleren als u een concept krijgt voorgelegd ter ondertekening. 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht