Menu

Enquêterecht

De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan een of meer personen benoemen tot het instellen van onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon (aldus artikel 2:345 BW).

Dit wordt het enquêterecht genoemd. Wie het enquêterecht kan inroepen wordt bepaald in artikel 2:346 BW, zijnde bijvoorbeeld houders van aandelen in een vennootschap die tenminste 1/10 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht