Menu

Dividend

Dividend

Dividend is een winstuitkering van de vennootschap aan haar aandeelhouders. De AVA (Algemene vergadering van aandeelhouders) is bevoegd tot bestemmen van de winst tenzij de statuten deze bevoegdheid beperken of aan een ander orgaan toekennen.

Er kan alleen dividend worden uitgekeerd als de verplichte uitkeringstoets positief is. Deze toets wordt uitgevoerd door het bestuur, vaak in samenwerking met de accountant.

Na het betalen van het dividend dient de vennootschap nog steeds in staat te zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht