Menu

Compliance

Compliance

Deze term wordt in de financiële sector gebruikt voor “de naleving van wet- en regelgeving”.

Denk aan het voorkomen van fraude, witwassen, voorwetenschap, en terrorismefinanciering, voornamelijk geregeld in de Wet op het financieel toezicht, de Wft.

De laatste jaren zijn er steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen als gevolg van diverse schadalen die grote nadelige gevolgen hebben gehad voor de sector.

Op het niet voldoen aan de wetgeving staan behoorlijke sancties. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële markten zijn belast met de controle op de naleving en “vervolging”.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht