Menu

Blokkeringsregeling

Blokkeringsregeling

Een bepaling in de statuten van een vennootschap (BV of NV) waardoor de aandelenoverdracht wordt beperkt.

De blokkeringsregeling heeft tot doel toetreding van derden in de vennootschap te voorkomen. De blokkeringsregeling kan in de statuten geregeld zijn door een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling.

Bij een aanbiedingsregeling moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de overige aandeelhouders.

Bij een goedkeuringsregeling dient de verkopende aandeelhouder eerst goedkeuring te krijgen voordat hij zijn aandelen mag overdragen.

Sinds 2012, met de invoering van de Flex BV, is deze regeling in de statuten niet meer verplicht maar een keuze.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht