Menu

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

Hij is voor het geheel aansprakelijk als hij zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht