Menu

Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst

De wet omschrijft de agentuurovereenkomst in artikel 7:428 BW als volgt:

de agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn. 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht