Menu

Aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst regelt de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders. De aandeelhouersovereenkomst en de statuten zijn de belangrijke documenten van de onderneming.

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt ook geregeld op welke wijze de bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend.

Overige onderwerpen in de aandeelhoudersovereenkomst zijn veelal:

  • besluitvorming, 
  • aanbiedingsplicht, 
  • afnameplicht, 
  • prijsbepaling, 
  • tag/drag along regelingen, 
  • exitregeling, 
  • non-concurrentie, 
  • geheimhouding en dergelijke. 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht