Menu

Mr. R.S. Schouten

Mr. R.S. Schouten treedt met name op als ondernemingsadviseur en / of ondernemingsadvocaat. Het zijn van adviseur van de ondernemer en het gezamenlijk bereiken van toegevoegde waarde voor het bedrijf is bij uitstek waar het hart van mr. R.S. Schouten ligt. Toegevoegde waarde wordt tevens gevonden door samen met ondernemers vooraf problemen te voorkomen, in plaats van deze achteraf op te moeten lossen.

De opgebouwde omvangrijke ervaring van mr. R.S. Schouten in het internationale bedrijfsleven, zowel als investeerder als managing director, is van grote toegevoegde waarde bij de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het bepalen van strategie en voeren van onderhandelingen voor bedrijven.

Aandachtsgebieden die met name door mr. R.S. Schouten worden behandeld zijn: Contracten, Compliance, Onderhandeling, Fusie van bedrijven, Overnames, Ondernemingsrecht, Privacy voor Bedrijven, Strategie, Incasso en Beslag. Tevens houdt hij zich bezig met zaken die Onroerend Goed en Aanneming van Bouwwerken betreffen.
Mr. R.S. Schouten is to-the-point en kenmerkt zich door een zeer snel begrip van (mogelijke) problemen die spelen, alsmede een oplossingsgerichte aanpak.

Mr. R.S. Schouten is lid van:

  • De Vereniging voor Incasso Advocaten
  • De Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Specialisaties: • Ondernemingsrecht • Contractenrecht • Incasso • Onroerend Goed