Menu

Wettelijke rente

Dit is de rente die op grond van de wet (artikel 6:119 BW en artikel 6:119 A BW) verschuldigd wordt indien de schuldenaar niet tijdig betaalt.

Er is onderscheid tussen wettelijke handelsrente (bij overeenkomsten tussen ondernemingen) en wettelijke consumentenrente (die geldt voor consumenten).

De hoogte van de wettelijke rente wisselt en is o.a. te vinden op de site van De Nederlandsche Bank. Per 1 juli 2016 bedraagt de wettelijke handelsrente 8%. Per 1 januari 2015 bedraagt de wettelijke consumentenrente 2%.

De wettelijke rente gaat lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Indien geen betalingstermijn is afgesproken dan geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum voordat de wettelijke rente gaat lopen.

Bedrijven kunnen in hun algemene voorwaarden een hoger rentepercentage opnemen dan de wettelijke handelsrente. Er is dan geen sprake van wettelijke rente maar van contractuele rente.