Menu

Executoriaal beslag

Het woord executoriaal is afgeleid van “executeren” hetgeen “tenuitvoerleggen” betekent.

Als er sprake is van executoriaal beslag dan is er al een gerechtelijke procedure gevoerd waarin de schuldenaar bij vonnis is veroordeeld om te betalen. De deurwaarder kan nu overgaan tot het daadwerkelijk verkopen of anderszins te gelde maken van de beslagen goederen.

Conservatoir beslag gaat door middel van een toewijzend vonnis van rechtswege over in executoriaal beslag.