Menu

Conservatoir beslag

Conservatoir betekent “bewarend”. Door middel van het laten leggen van conservatoir beslag wordt verhaal van uw vordering veiliggesteld (“bewaard”).

Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of gedurende een gerechtelijke procedure. Op deze manier kan worden voorkomen dat de vermogensbestandelen die er zijn bij uw schuldenaar verdwijnen. Conservatoir beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld het saldo van een bankrekening, op een huis, op voorraden of op vorderingen die uw schuldenaar heeft op derden. Conservatoir beslag moet worden gelegd door een advocaat. Die vraagt middels een verzoekschrift aan de rechter of het beslag mag worden gelegd. Daarna gaat een deurwaarder over tot het daadwerkelijk leggen van het beslag. Gedurende het beslag kan de schuldenaar het beslagene niet bezwaren of verkopen.

Als de procedure wordt gewonnen gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in executoriaal beslag. Het vonnis kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd (ten uitvoer worden gelegd).