Menu

Wat is een legaat?

Rechtsgebied: Erfrecht

Een legaat is een som geld of een erfstuk (een bepaald goed) dat een erflater per testament toewijst aan een legataris. De legataris hoeft geen erfgenaam te zijn. Legaten worden vaak gebruikt om een vriend, een dierenverzorger of een goed doel een deel van de nalatenschap toe te bedelen. Is de legataris al overleden voordat de gulle gever overlijdt, dan komt het legaat weer toe aan de erfgenamen van de overledene. Als deze dat niet wil, kan hij in het testament bijvoorbeeld bepalen dat de kinderen van de legataris dan als plaatsvervuller het legaat erven.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van erfrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde erfrecht advocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl