Menu

Verklaring van Erfrecht

Verklaring van Erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring opgesteld door een notaris waarin staat vermeld wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn voor welk gedeelte, of zij al dan niet hebben aanvaard en wie namens de erfgenamen bevoegd is tot beheer en eventuele beschikking over de goederen van de nalatenschap.