Menu

Mijn langstlevende vader / moeder was hertrouwd en is nu komen te overlijden. Wat zijn mijn rechten?

Rechtsgebied: Erfrecht

Dit hangt af van de inhoud van een testament. Het is mogelijk dat de overleden ouder een testament heeft gemaakt waarin hij alles aan zijn tweede echtgenoot nalaat c.q. hem/haar het vruchtgebruik geeft, al dan niet met het recht van vertering. Als erfgenaam kunt u wel zekerheid verlangen dat uw aandeel “bewaard” blijft. De vordering welke u heeft op uw (overleden) ouder uit hoofde van de nalatenschap van uw (voor-overleden) ouder is wel opeisbaar. 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van erfrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde erfrecht advocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl