Menu

Legitimaris

Legitimaris

Dit is een erfgenaam die altijd aanspraak kan maken op een erfdeel (de legitieme portie), zelfs als er sprake is van onterving.