Menu

Kindsdeel

Kindsdeel

Een kindsdeel is het gedeelte van een nalatenschap dat door de kinderen wordt geërfd wanneer er geen testament is opgemaakt. Het kindsdeel is een vordering op de langstlevende partner en pas opeisbaar wanneer die overlijdt.