Menu

Kan een executeur testamentair zelfstandig, dus zonder overleg met de erven, beslissen over de verdeling van de nalatenschap?

Rechtsgebied: Erfrecht

Nee, sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn de bevoegdheden van een executeur testamentair beperkt. Wel kan in het testament een testamentair bewindvoerder zijn benoemd die belast is met de verdeling van de nalatenschap. Dat kan dezelfde persoon zijn als de executeur. Naast diens bevoegdheden zoals in de wet genoemd kunnen in het testament de bevoegdheden van de testamentair bewindvoerder aanzienlijk worden uitgebreid. Het kan dan zijn dat de testamentair bewindvoerder wel zonder medewerking van de (overige) erven de nalatenschap kan verdelen.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van erfrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde erfrecht advocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl