Menu

Wat houdt de wijziging in van de berekening kinderalimentatie via de Richtlijn Kinderalimentatie 2013?

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Met ingang van 1 april 2013 geldt voor de becijfering van kinderalimentatie de nieuwe “Richtlijn kinderalimentatie”. Deze regeling heeft als uitgangspunt dat niet de lasten maar (alleen) het netto-inkomen van de alimentatieplichtige relevant is voor de draagkracht voor kinderalimentatie.

Met het netto-inkomen wordt aan de hand van een vastgestelde tabel bepaald welk bedrag aan kinderalimentatie betaald kan worden. De lasten spelen geen rol meer en blijven buiten beschouwing, behoudens niet verwijtbare/vermijdbare schulden. Wel kan de alimentatieplichtige een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets, waarna de rechter dan zal beoordelen of, rekening houdend met een door de alimentatieplichtige onderbouwd lastenpatroon, toepassing van de tabel tot een onaanvaardbare uitkomst leidt. In dat geval kan de rechter een lagere kinderbijdrage vaststellen.

Voor een analyse van de vraag of een beroep op de aanvaardbaarheidstoets haalbaar is kan Schouten – Advocaten u van dienst zijn. Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar 030 – 69 250 14.

In de richtlijn zijn ook een aantal minder ingrijpende wijzigingen aangebracht waar het betreft de zorgkorting (in plaats van de omgangskosten) en het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget geldt als inkomen bij degene dit bedrag ontvangt. 

De nieuwe richtlijn kinderalimentatie geldt voor alimentatieprocedures waarin de kinderalimentatie na 1 april 2013 ingaat danwel wordt gewijzigd.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl