Menu

Wanneer een echtscheiding via mediation?

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Indien u en uw partner overwegen om het huwelijk te beëindigen en daartoe samen afspraken wensen te maken, dan kan een echtscheiding via een mediation – traject voor u een passende optie zijn. Immers, via de mediation – gesprekken zal de advocaat met u alle facetten van de echtscheiding doornemen. Over en weer zullen afspraken gemaakt worden die vervolgens schriftelijk worden vastgelegd in een convenant. Op die manier werkt u samen aan een gecontroleerd einde van het huwelijk. Het kenmerk van een echtscheiding via mediation-gesprekken is de intentie om tot onderlinge overeenstemming te komen en tot werkbare afspraken die gelden na beëindiging van het huwelijk.

De advocaat zal vervolgens de rechtbank vragen de echtscheiding uit te spreken en de samen gemaakte afspraken te bekrachtigen. 

Mocht u of uw partner het huwelijk eenzijdig willen beëindigen en er is geen basis om te komen tot werkbare afspraken over de boedelverdeling, de alimentatie, de omgangsregeling etc. dan zal een van de partijen een procedure moeten beginnen bij de rechtbank. De andere partij zal dan schriftelijk verweer moeten voeren via een advocaat. Deze procedure neemt veel meer tijd in beslag dan wanneer u het samen eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding. 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl