Menu

Pensioenrechten

Na echtscheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Voor de meeste pensioenrechten gebeurt dit op basis van de Wet Verevening pensioenrechten.

Wanneer pensioen in de eigen onderneming is opgebouwd, heeft degene die recht heeft op verevening van het pensioen recht op afstorting van het pensioenbedrag tenzij daarmee de voortzetting van de onderneming in gevaar komt.