Menu

Ik ben in gemeenschap van goederen gehuwd. Hoe wordt de scheiding en deling van de gemeenschap geregeld?

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Bij een gemeenschappelijk verzoek is dit in het convenant geregeld. Bij een eenzijdig verzoek kan de Rechtbank worden gevraagd te bepalen hoe de verdeling van de gemeenschap moet plaatsvinden.

Uitgangspunt is een verdeling op basis van 50% – 50% zowel waar het betreft de bezittingen als de schulden. Partijen kunnen afwijkende afspraken maken c.q. de rechter kan op grond van bepaalde omstandigheden (redelijkheid en billijkheid) hiervan afwijken. In principe is de peildatum voor de omvang van de gemeenschap van goederen de datum van indiening van het verzoekschrift Echtscheiding.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl