Menu

Hoe lang moet ik alimentatie betalen / heb ik recht op alimentatie?

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Kinderalimentatie moet betaald worden tot het 21-ste jaar van het kind. Na de 18e verjaardag speelt wel een rol of het kind eigen inkomen heeft. Of het kind nahet 21-ste jaar recht heeft op alimentatie hangt af van meerdere omstandigheden. Een alimentatieverplichting vastgesteld na echtscheiding eindigt per het 21-ste jaar zodat het kind voor de periode daarna zelf een procedure aanhangig moet maken.

Partneralimentatie moet in principe 12 jaar betaald worden. Alleen in bijzondere omstandigheden kan verlenging van deze termijn worden gevraagd. Wanneer het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieverplichting voor de ex-partner beperkt tot de duur van het huwelijk. Van belang is ook of de ex-partner in staat is in eigen behoefte, gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk, te voorzien. Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen “als ware zij gehuwd” eindigt de alimentatieverplichting op grond van de wet. 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl