Menu

Heb ik recht op het pensioen van mijn ex-echtgenoot?

Rechtsgebied: Echtscheiding 

De Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) heeft als uitgangspunt dat de tijdens huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen van ieder der echtgenoten moeten worden verdeeld.

Op het moment dat de betreffende echtgenoot pensioengerechtigd wordt, betaalt het pensioenfonds (mits tijdig, d.w.z. binnen 2 jaar na echtscheiding hierover geïnformeerd) rechtstreeks aan de ex-echtgenoot het hem/haar toekomende deel. Dit geldt ook wanneer partijen op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, tenzij de akte huwelijkse voorwaarden expliciet de toepasselijkheid van de WVP uitsluit. Partijen kunnen er ook voor kiezen dat de ex-partner door conversie een eigen recht op het ouderdomspensioen krijgt dat niet eindigt wanneer degene die pensioen heeft opgebouwd overlijdt. Het pensioenfonds moet wel instemmen met conversie. 

Partijen kunnen onderling afwijkende afspraken maken over de verevening van pensioenrechten.

In principe blijft een eventueel recht op nabestaandenpensioen, opgebouwd tot datum echtscheiding, ongewijzigd.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl