Menu

Gemeenschappelijk verzoek

Wanneer de echtgenoten het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, kunnen zij samen de rechter vragen de echtscheiding uit te spreken. Er moet dan eenechtscheidingsconvenant en – als er minderjarige kinderen zijn – eenouderschapsplan aan de rechter worden overgelegd waaruit blijkt dat de echtgenoten het over de gevolgen van de echtscheiding eens zijn. Ca. 4-6 weken na indiening wordt de beschikking van de rechter ontvangen.