Menu

Draagkrachtloos inkomen

Het bedrag dat de alimentatieplichtige minimaal nodig heeft om te leven. Deels wordt dit bedrag becijferd op basis van forfaitaire bedragen (bijstandsnorm voor kosten voeding, nutsvoorziening etc) en deels uit werkelijke lasten zoals woonlasten (max 1/3 van iemands netto-inkomen), premie zorgverzekering en een beperkt aantal andere noodzakelijk lasten.