Menu

Wat houdt de kantonrechtersformule in?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 2015 is de kantonrechtersformule vervangen door de Transitievergoeding.

Kantonrechtersformule is geschiedenis

De kantonrechtersformule was een rekenmethode welke door de kantonrechters zelf was ontwikkeld en landelijk werd toegepast voor het bepalen van de hoogte van een bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bepalen vergoeding. De elementen waarmee gerekend werd om de hoogte van de ontbindingsvergoeding te becijferen waren;

A: het gewogen aantal dienstjaren,

B: het bruto-salaris vermeerderd met de vakantietoeslag,

C: de correctiefactor n.a.v. objectief bepaalbare factoren waardoor een correctie naar beneden of naar boven dient plaats te vinden.

Factoren die objectief bepaalbaar zijn, zijn de leeftijd en de duur van het dienstverband. De zogenoemde factor C hield rekening met de redenen waarom de arbeidsovereenkomst moest worden beëindigd. Kon geen der partijen een verwijt worden gemaakt (althans was dat niet komen vast te staan) dan werd de factor bepaald op C=1. Kon de werknemer een verwijt worden gemaakt, dan was de C-factor lager dan 1 en in sommige gevallen behoefde er geheel geen vergoeding betaald te worden. Kon de werkgever worden verweten dat de arbeidsovereenkomst eindigde, dan was de factor C hoger dan 1. De financiële positie van een onderneming kon er destijds toe leiden dat de vergoeding door de kantonrechter werd verlaagd.

Hoewel de kantonrechtersformule inmiddels behoort tot de geschiedenis van het Nederlandse arbeidsrecht, zijn er momenteel onder het tijdperk van de WWZ nog enkele sectoren / branches waarin nog wel specifiek wordt gewerkt met de kantonrechtersformule in plaats van de transitievergoeding. Het gaat hier bijvoorbeeld om de bancaire sector. Bijvoorbeeld de Rabobank heeft in haar reorganisatie van 2016/2017 nog te maken met een Sociaal Plan waarin wordt verwezen naar de (oude) kantonrechtersformule voor de becijfering van de beëindigingsvergoeding of afvloeiingsvergoeding.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van arbeidsrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl