Menu

Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen?

De arbeidsovereenkomst eindigt door het verstrijken van de duur van de overeenkomst 

Geen opzegging is vereist tenzij de arbeidsovereenkomst / CAO dit bepaalt. Kortom, indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en de werkgever voldoet tijdig aan de (schriftelijke) aanzegging dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan is sprake van een beëindigde arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst. Daarentegen geldt dat als een derde arbeidsovereenkomst wordt verlengd of de totale duur van de arbeidsovereenkomsten tenminste 24 maanden of meer bedraagt dan ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tussenpozen tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes (6) maanden of korter worden meegerekend in de totale duur van 24 maanden of meer. In CAO’s kan hiervan zijn afgeweken.

De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijdse instemming via een VSO 

Zijn werkgever en werknemer van mening dat er – om welke reden dan ook – een einde moet komen aan de arbeidsovereenkomst en zijn zij het eens over de voorwaarden waaronder de beeindiging kan worden overeengekomen, dan kan middels een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst tot een beëindiging worden gekomen. Wanneer de tekst van de vaststellingsovereenkomst (VSO) aan de daartoe gestelde eisen voldoet, kunnen de rechten van de werknemer op een WW-uitkering zoveel mogelijk worden veilig gesteld.

De arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging

Indien de werkgever wil opzeggen dan is eerst toestemming vereist van het UWV. De werkgever moet de gronden van het ontslag kunnen aantonen. Opzegging door de werkgever tijdens ziekte is niet mogelijk.

De arbeidsovereenkomst eindigt door ontslag op staande voet 

Dit is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een dringende reden en het ontslag direct – na het ontdekken van de dringende reden – wordt gegeven. Een dringende reden wordt niet snel geacht aanwezig te zijn.

De arbeidsovereenkomst eindigt door middel van een ontbinding door de kantonrechter

De rechter zal moeten beoordelen of er sprake is van een reden waarom de overeenkomst moet worden beëindigd. Dit kan zijn omdat de werknemer niet goed functioneert, de werkgever niet als een goed werkgever handelt of anderszins de arbeidsverhouding ernstig is verstoord. De kantonrechter kan bepalen dat één der partijen vanwege de reden van de beëindiging een vergoeding aan de andere partij moet betalen.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van arbeidsrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten.

Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl.