Menu

Ik heb een jaarcontract en dat loopt volgende week af. Mijn baas heeft gisteren gezegd dat het contract niet wordt verlengd. Mag dat zomaar?

Ja, dat kan zomaar. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Dat betekent dat er geen sprake is van een opzegging. Vaak is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen dat de werkgever het op een bepaald moment moet aangeven aan een werknemer of hij (werkgever) de arbeidsovereenkomst wel/niet wil verlengen. Het handelt in dit kader om de aanzegplicht die de werkgever in acht moet nemen (ex art 7:668 BW).

De aanzegplicht van de werkgever houdt in dat uiterlijk één (1) maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werkgever aan de werknemer moet aankondigen of wel/niet sprake zal zijn van een verlenging of omzetting van de arbeidsovereenkomst. Die betreffende aanzegtermijn is echter geen opzegtermijn. Als de werkgever zich niet aan een aanzegtermijn houdt, kan de werknemer een schadevergoeding vragen. Ook staat er soms iets in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over een tussentijds opzegbeding, waarbij dan een termijn wordt genoemd. Dit heeft echter niets te maken met de afloop van het arbeidscontract.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van arbeidsrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten.

Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl