Menu

Advocaat Planschade en onteigening

In geval de overheid u dreigt te onteigenen, of wanneer sprake is van planschade, is de ervaring van Schouten Advocaten dat de partij die verantwoordelijk is voor de onteigening of de planschade, veelal met behulp van een zogenoemde schaderegelaar uw schade voor een (veel) te laag bedrag tracht af te kopen.

Mr. J.F.G. Schouten heeft meer dan 40 jaar ervaring met grondzaken en heeft vele malen opgetreden voor cliënten die als gevolg van onteigening of door een wijziging van een bestemmingsplan schade leden. Er hebben zich gevallen voorgedaan waarbij de schadevergoeding die Schouten Advocaten voor de cliënt heeft gerealiseerd ruim twee (2) maal hoger was dan hetgeen aanvankelijk was aangeboden, zodat de cliënt een  vele tonnen hogere schadevergoeding ontving.

Doordat Schouten Advocaten sinds meer dan 40 jaar gemeenten bijstaat inzake bestemmingsplannen en grondkwesties, heeft Schouten Advocaten eveneens een diepgaande kennis van de werkwijze van de overheid in dit soort zaken. Hierdoor zijn wij als planschadeadvocaat en onteigeningsadvocaat in staat u optimaal bij te staan.

Vrijblijvende probleemanalyse

Lijdt u planschade of onteigeningsschade? Bent zich aan het oriënteren op goed advies en / of goede rechtsbijstand van een zeer ervaren planschadeadvocaat en onteigeningsadvocaat?

Neemt u dan contact met telefoonnummer 030 – 69 250 14 en stel vrijblijvend uw vraag.

Aanverwante onderwerpen:

Grondzaken en verjaring

“Schouten – Advocaten is als juridisch dienstverlener laagdrempelig voor haar cliënten”

Probleemanalyse aanvragen »