Menu

Advocaat bestuursrecht

Het bestuursrecht

De overheid neemt besluiten die van grote invloed op uw situatie kunnen zijn. Hierbij kan het gaan om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, wijziging bestemmingsplannen of onteigening & nadeelcompensatie. Binnen deze situaties is het bestuursrecht leidend; het bevat regels voor de (rechts)verhouding tussen overheid en burgers, bedrijven en organisaties. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in bestuursrechtzaken meestal het wettelijk kader. In de Awb zijn bevoegdheden voor inspectie vastgelegd, welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn, hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en hoe zij beleid moet publiceren.

Advocaten bestuursrecht

Onze advocaten bestuursrecht adviseren en procederen onder meer over handhaving door de overheid en opgelegde sancties, intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van een bedrijf, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Wordt u geconfronteerd met de overheid en heeft u behoefte aan advies? Het is verstandig tijdig specialistisch advies in te winnen alvorens te discussieren met overheden.

Oplossingen bestuursrecht problemen

Voor maatwerk of een kostenefficiënte oplossing inzake uw bestuursrecht probleem, neemt u contact op met een bestuursrecht advocaat van Schouten Advocaten via telefoon 030 – 69 250 14 of per e-mail via info@schouten-advocaten.nl

Uw contactpersonen zijn:

De heer mr. J.F.G. Schouten.                                De heer mr. M.F. Schouten.

“Schouten – Advocaten is als juridisch dienstverlener laagdrempelig voor haar cliënten”

Probleemanalyse aanvragen »